عنوان محتوای سفارشی

صندلی کنفرانس

صندلى كنفرانسى موجود در آون مطابق با چيدمان اتاق هاى كنفرانس در رنگ بندى هاى گسترده را می توان سفارش داد. جهت افزايش دوام محصولات با استفاده از ابر هاى فوم سرد و گرم و اضافه كردن لايه اى نازك از اسفنج روى نشيمنگاه و پشتى صندلى آسايش را در كار طولانى مدت روى صندلى براى شما تسهيل می کند. و همچنين از شاسى هاى فلزى و تركيب چوب و فلز در صندلى ها بكار رفته تا طول عمر بيشترى داشته باشند.

دسته‌بندی